Tác giả: battrangfamilyvietnam

DL30 Vò gốm trang trí H21cm

DL30 Vò gốm trang trí H21cm là một những mẫu lọ hoa gốm sứ được làm bởi đôi khéo léo của các nghệ nhân, thợ gốm Bát Tràng. Mỗi sản phẩm được…
Xem thêm

DL20 Bình hoa lọ vuông H22cm

DL20 Bình hoa lọ vuông H22cm là một những mẫu lọ hoa gốm sứ được làm bởi đôi khéo léo của các nghệ nhân, thợ gốm Bát Tràng. Mỗi sản phẩm được…
Xem thêm

DL23 Bình hoa dáng xoài H25cm

DL23 Bình hoa dáng xoài H25cm là một những mẫu lọ hoa gốm sứ được làm bởi đôi khéo léo của các nghệ nhân, thợ gốm Bát Tràng. Mỗi sản phẩm được…
Xem thêm

DL24 Lu voi sen vẽ kỷ H36cm

DL24 Lu voi sen vẽ kỷ H36cm là một những mẫu lọ hoa gốm sứ được làm bởi đôi khéo léo của các nghệ nhân, thợ gốm Bát Tràng. Mỗi sản phẩm…
Xem thêm

DL28 Bình hoa bom nhỏ H34cm

DL28 Bình hoa bom nhỏ H34cm là một những mẫu lọ hoa gốm sứ được làm bởi đôi khéo léo của các nghệ nhân, thợ gốm Bát Tràng. Mỗi sản phẩm được…
Xem thêm

DL31 Tỳ ba bé trang trí H25cm

DL31 Tỳ ba bé trang trí H25cm là một những mẫu lọ hoa gốm sứ được làm bởi đôi khéo léo của các nghệ nhân, thợ gốm Bát Tràng. Mỗi sản phẩm…
Xem thêm

DL32 Tỏi chan cao sen bọc đồng H38cm

DL32 Tỏi chan cao sen bọc đồng H38cm là một những mẫu lọ hoa gốm sứ được làm bởi đôi khéo léo của các nghệ nhân, thợ gốm Bát Tràng. Mỗi sản…
Xem thêm

DL33 Mai bình tích lộc vẻ cúc H45cm

DL33 Mai bình tích lộc vẻ cúc H45cm là một những mẫu lọ hoa gốm sứ được làm bởi đôi khéo léo của các nghệ nhân, thợ gốm Bát Tràng. Mỗi sản…
Xem thêm

DL34 Lu gốm trang trí H26cm

DL34 Lu gốm trang trí H26cm là một những mẫu lọ hoa gốm sứ được làm bởi đôi khéo léo của các nghệ nhân, thợ gốm Bát Tràng. Mỗi sản phẩm được…
Xem thêm

KH287 Làn hoa đắp nổi H17cm DK22cm

KH287 Làn hoa đắp nổi H17cm DK22cm là một những mẫu lọ hoa gốm sứ được làm bởi đôi khéo léo của các nghệ nhân, thợ gốm Bát Tràng. Mỗi sản phẩm…
Xem thêm